Seminar 'Samen Circulair'

Een gesloten kringloop, waarbij we uit het ingezamelde afval zoveel mogelijk grondstoffen halen, is de basis van een circulaire economie. Een goed voorbeeld van een gesloten kringloop is GFT-afval. Indaver verwerkt GFT-afval tot biomassa, vloeibare CO2, Groengas en compost. We zijn inmiddels in staat om de gehele inhoud van een groene kliko te benutten. Er gaat in dit proces geen grondstof meer verloren. Het belangrijkste product uit de kringloop is compost, een duurzame bodemverbeteraar. Het bedje voor compost lijkt gespreid, want compost heeft grote toegevoegde waarde voor de Nederandse bodem.

Samenwerken in de keten

Toch ligt er gevaar op de loer voor de GFT-compost keten. Door de focus van VANG op minder restafval, zien wij de vervuiling in het GFT-afval toenemen. Terwijl de markt juist steeds hogere eisen stelt aan de compost, er mag vrijwel geen stukje glas of fintertje plastic meer in zitten. Dat is geen gemakkelijke opgave. Dat stelt eisen aan de technieken van verwerking en vraagt om innovatie. Het stelt óók eisen aan de afvalstromen die gemeenten inzamelen. Hoe zuiverder die afvalstroom, hoe hoger de kwaliteit van het eindproduct. We zullen in iedere stap van de keten kwaliteit centraal moeten zetten, om samen goede compost te blijven maken. Met het eindproduct compost kunnen we een substantiele bijdrage leveren aan een vruchtbare bodem, die bestand is tegen klimaatverandering.

Locatie:                Bio Power Alphen, De Schans 41 in Alphen aan den Rijn

Datum:                donderdag 1 november 2018

Tijd:                     van 13:00 uur tot 17:30 uur

PROGRAMMA

13:00 uur                       Ontvangst                                                                                                                                       

13:30 uur                       Opening 
                                      Peter Louwman, Directeur van Indaver Nederkand

13:35 uur                       De kwaliteit van ons GFT 
                                      Yvonne Leenaars, Bedrijfsleider van Eureco

14:15 uur                       Het belang van compost voor duurzaam bodembeheer 
                                      Gera van Os, Lector Duurzaam Bodembeheer Aeres Hogeschool                                                          

15:00 uur                       Pauze                                                                                                                                               

15:30 uur                       Samen Circulair 
                                      Vincent Kok, Directeur Operations bij Indaver Nederland
                                      Femke Mackenzie. Manager Marketing & Communicatie bij Indaver Nederland

16:30 - 17:30 uur          Afsluitende borrel

Share this page