Sterk in operational excellence

Industriële bedrijven en gemeenten proberen het beste resultaat te behalen in de verwerking van hun afval. Daarbij spelen zowel economische als ecologische aspecten een rol, maar zeker ook de veiligheid. Zo moet gevaarlijk afval op een zorgvuldige, verantwoorde en veilige wijze worden vernietigd.
Voor huishoudelijk en organisch afval geldt dat de terugwinning van materialen en energie steeds belangrijker en rendabeler wordt. Bovendien is het in veel gevallen wettelijk verplicht.

Indaver is uw partner bij de keuze van verwerking. Wij bieden zowel aan de industrie (total waste management) als aan gemeenten (public waste management) hoogwaardige oplossingen op maat aan. Onze grondige kennis van de nieuwste technologieën zorgt voor de beste prestatie en efficiëntie met oog voor mens, veiligheid en milieu.
Met ander woorden: Indaver staat voor de meest betrouwbare en doelmatige oplossing van de verwerking van uw afval tegen een excellente prijs.

Hoogtechnologische afvalverwerkingsinstallaties

De hoogtechnologische installaties van Indaver behoren qua schaalgrootte en efficiëntie tot de top. Zij passen de best beschikbare technologieën toe voor een economisch verantwoorde verwerking in combinatie met het beste voor het milieu.
Wij hebben daarnaast (internationale) partnerschappen gesloten met de beste verwerkers op hun specifieke gebied. Ook zij zorgen voor een correcte verwerking van uw afval.

Diensten voor verwerking van alle afvalstromen

Indaver zet dagelijks in op een hoge efficiëntie en kwaliteit bij de behandeling van uw afval.
Gevaarlijk afval verwerken wij veilig en grondig in onze geavanceerde verwerkingsinstallaties. Voor de meer algemene afvalstromen kiezen we allereerst voor terugwinning van materialen, bijvoorbeeld door recycling van kunststof of papier. Bij afval waar dit niet mogelijk is, kijken wij of het opwekken van energie – stroom of gas – mogelijk is. Een duurzame berging op de geconditioneerde stortplaats is de laatste oplossing voor afval dat niet anders te verwerken is.
Daarnaast leveren wij gespecialiseerde dienstverleningen op het gebied van onder meer slibontwatering en tankcleaning.

Share this page