Maatschappelijk betrokken

De activiteiten en werkzaamheden van Indaver kunnen invloed hebben op de omgeving. Indaver vindt het daarom belangrijk om buurbedrijven en omwonenden kennis te laten maken met haar bedrijf en medewerkers. Zo houdt Indaver regelmatig informatiebijeenkomsten en informeert zij geïnteresseerden via haar website. Ook reageert zij alert op klachten over mogelijke overlast die omwonenden kunnen ervaren.

Aanpassingen Bio Power Alphen

Bij de GFT-vergister Bio Power Alphen ontstond geurhinder bij omwonenden. Indaver heeft een plan van aanpak opgesteld dat zich richtte op drie geurbronnen. In 2016 zijn deze alle drie – de compostering, het biofilter en de transportbanden van de vergisters – aangepakt. Ook hebben we informatiebijeenkomsten over onze aanpak van de geuroverlast georganiseerd. Daarbij kregen omwonenden ook een rondleiding bij Bio Power Alphen. Omwonenden en andere belangstellenden krijgen met regelmaat een speciale digitale nieuwsbrief.

Merwedeheuvel

De voormalige stortplaats Derde Merwedehaven krijgt een nieuwe bestemming en is inmiddels omgedoopt tot Merwedeheuvel. Na inrichting, wordt recreatiegebied Merwedeheuvel naar verwachting in 2023 voor het publiek toegankelijk. In 2016 heeft Indaver Nederland haar plannen voor het gebied uiteen gezet onder andere tijdens een wandeling over het terrein met vertegenwoordigers van de gemeenten Dordrecht en Sliedrecht en belangstellenden. In dat jaar is het inrichtingsplan, voortbordurend op het overeengekomen landschapsontwerp, definitief vastgesteld. Wie de ontwikkeling wil volgen, kan de site www.merwedeheuvel.nl bekijken.

Share this page