Kennismanagement is topprioriteit

Indaver zoekt continu naar wegen om kennis te vergaren. Die kennis en expertise deelt zij vervolgens met relaties, betrokkenen en andere geïnteresseerden. Dat doet Indaver op drie manieren:

  • zelf evenementen organiseren;
  • als kennispartner deelnemen aan congressen;
  • samenwerking met kennisinstituten en studenten.

Relevante informatie op maat

Indaver wil haar klanten op maat bedienen met relevante informatie. Sinds 2015 brengt zij een digitale nieuwsbrief uit voor gemeentelijke beleidsmakers met afvalbeheer in hun portefeuille. De nieuwsbrief blijkt te voorzien in een grote behoefte; statistieken geven aan dat hij goed wordt gelezen. Vooral de serie infographics viel goed in de smaak vanwege de heldere vormgeving en praktisch bruikbare tips.

Minisymposium over betere GFT-inzameling

Indaver greep de officiële opening van de nieuwe GFT-vergister Bio Power Alphen in april 2015 aan om een minisymposium te organiseren. Het thema blijft actueel: een betere inzameling van het GFT-afval en dan met name in de hoogbouw. Op uitnodiging van Indaver deelden vier specialisten hun kennis én best practices op het vlak van inzameling van groente-, fruit en tuinafval.

Workshop VNG afvalcongres

Tijdens het VNG afvalcongres in maart 2015 verzorgde Indaver een drukbezochte workshop over het nut van de gescheiden inzameling van GFT-afval. Indaver richtte zich in de workshop op de ongekende mogelijkheden van deze fractie. Groente en fruit bevatten onder meer waardevolle eiwitten, bio-aromaten en vezels. Dit zijn nuttige grondstoffen voor bijvoorbeeld de chemische en diervoerderindustrie.

Samenwerking met studenten en kennisinstituten

Bij kennisdeling hoort de samenwerking met studenten en kennisinstituten. Indaver biedt stageplaatsen en afstudeerprojecten aan. Kennisinstituten bieden op hun beurt toegang tot de nieuwste trends en ontwikkelingen. En studenten kijken met een frisse blik naar Indaver.
Ook in 2015 heeft Indaver een groot aantal stagiaires ontvangen. Mede door een gedegen introductieprogramma en goede stagebegeleiders wisten zij hun opdrachten met succes af te ronden.
Speciaal in 2015 was de samenwerking met de Hogere Agrarische School (HAS) Den Bosch. Twee teams van elk twee studenten voerden een interessant afstudeerproject uit, gericht op de creatie van producten met meer toegevoegde waarde uit organische reststromen.

Share this page