Maximale materiaalrecuperatie

Indaver is leverancier van hoogwaardige materialen en hoopt dit in de toekomt verder te kunnen uitbreiden. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe en betere manieren om materialen te recupereren.

Indaver Molecule Management

Thanks to the efforts of Indaver – among others – recycling has become the standard for waste flows such as glass, paper and plastics. Recovering raw materials from hazardous waste, on the other hand, is only feasible if we can be certain that this is safe for humans and the environment. Indaver meets this challenge.

We constantly look for new and better ways to valorise hazardous waste materials. In the past, the emphasis was on neutralising hazardous waste by breaking down the molecules in the chemical process. We are now studying which components of this waste flow have sufficient value for recovering them in a safe and efficient manner.

We examine the tiniest building-blocks – molecules – to see which ones can be reused safely and effectively. An example of this is the hydrochloric generation by Indaver at Tata Steel in Ijmuiden. We are studying whether and how we can recover chlorine, sulphuric acid, fluorine, iodine and valuable metals.

Kostbare palladium teruggewonnen uit industrieel afval

Aangezien onze primaire grondstoffen slinken en er een globale druk is om kosten te reduceren, haalt onze industrie zoveel mogelijk materialen uit afval, naast het gewone afval ook uit complex industrieel afval. Palladium is zo’n zeldzame natuurlijke grondstof - en dus erg duur - die als katalysator in farmaceutische processen wordt inzet. Gezien de schaarsheid en hoge kostprijs is het voor de industrie dus zeer interessant om dergelijk materiaal terug te winnen.

Om uit dat complexe industrieel afval nog zoveel mogelijk materialen terug te winnen, heeft Indaver het Indaver Molecule Management® in het leven geroepen. Zij analyseren het chemische en farmaceutische afval  tot in het kleinste detail, of op moleculair niveau.

Speciale innovatieve technieken maken het  immers mogelijk om schaarse en waardevolle moleculen zoals bijvoorbeeld  zoutzuur, ijzeroxide, zeldzame aardmetalen, jodium en palladium te isoleren zonder aan kwaliteit van het eindproduct in te boeten. Het afval dat overblijft, wordt verwerkt volgens de meest strikte veiligheidseisen. Zo kunnen zeldzame materialen opnieuw ingezet worden in de industrie. Op dat moment kan je spreken van een circulaire economie omdat we zo de kringloop op deze manier écht sluiten.

Jodiumterugwinning verhoogt marktcompetitiviteit Europese industrie

Jodium kent vele toepassingen: als anti-oxidant in chemische processen, als katalysator bij de productie van geneesmiddelen of als contrastvloeistof in de geneeskunde. Zeker bij de productie van azijnzuur, nylon en de gekende jodiumtabletten, is jodium een essentiële grondstof. Omdat jodium vooral in Japan en Chili voorkomt en dus naar Europa geëxporteerd moet worden, is deze grondstof erg duur.
Het terugwinnen van jodium is dus een economisch interessante oplossing voor de Europese grootindustrie. Het verhoogt ook de onafhankelijkheid van Europa inzake de afname van primaire grondstoffen uit andere continenten.

Als Europese afvalspeler beheert Indaver zo’n 5 miljoen ton afval per jaar. Samen met een aantal klanten die enkele jodiumhoudende afvalstromen hebben, heeft Indaver in de zomer van 2014 een pilootproject opgezet. Daarbij werd vnl. gekeken naar milieutechnische haalbaarheid en de kwaliteit van het eindresidu. Grondige labo-analyse van diverse testresultaten bevestigde een zuivere kwaliteit van het teruggewonnen jodium. Om de afzet van grotere volumes gerecupereerd jodium te verzekeren is Indaver in gesprek met diverse mogelijke afnemers.

Op basis van onze piloottestervaring bij het jodiumterugwinningsproject plant Indaver de opschaling van dergelijke recuperatietechnologie met als einddoel  een full scale recoveryplant op onze site in Antwerpen.

Share this page

Afval, bron van waardevolle grondstoffen

Contact

Erik Moerman
Manager Business Development
t +32 3 575 67 24