Indaver tekent voor veiligheid

De veiligheid van de medewerkers, onderaannemers en bezoekers staat bij Indaver altijd voorop. Dat past bij de kernwaarde ‘met oog voor mens, veiligheid en milieu’.
Het gevaar van onachtzaamheid blijft reëel, zeker bij routinematige handelingen. Om onze medewerkers continu alert te houden op veilig werken, selecteren wij elk jaar nieuwe veiligheidsthema’s. In 2016 betroffen die:

  • veiligheid gaat boven snelheid,
  • man versus machine,
  • hoog en veilig.

Leermoment van het jaar

In 2016 introduceerde Indaver Nederland opnieuw de verkiezing van het leermoment van het jaar. Medewerkers konden het hele jaar leermomenten op het gebied van veilig werken indienen. Begin 2017 maakt de jury, de OR-commissie Veiligheid, Welzijn, Gezondheid en Milieu, het uitverkoren leermoment bekend. Met als prijs een gezellig uitstapje met een knipoog naar veiligheid.

Actieplan Veiligheid Voorop

Eind 2015 ondertekende Peter Louwman, directeur van Indaver Nederland, samen met een aantal andere bedrijven binnen de Vereniging Afvalbedrijven, het convenant ‘Veiligheid Voorop’. Dit actieplan heeft tot doel de veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties van bedrijven in de chemieketen continu te verbeteren.
Veiligheid Voorop, een initiatief van VNO-NCW en vijftien brancheverenigingen in de chemieketen, kent vier pijlers:

  • leiderschap,
  • continu verbeteren veiligheidsbeheerssysteem (VBS),
  • actieve deelname regionale veiligheidsnetwerken,
  • ketenverantwoordelijkheid.

Veiligheid begint bij jezelf

De veiligheidsindex van Indaver geeft aan dat letselincidenten ontstaan omdat medewerkers afwijken van de veilige werkmethode of hun persoonlijke beschermingsmiddelen niet gebruiken. Onder de noemer ‘Veiligheid begint bij jezelf’ werken we continu en systematisch aan de gedragscultuur rond veiligheid. Die constante aandacht voor veiligheid leidt tot minder (ernstige) ongevallen en voorkomt ziekteverzuim.

Share this page